Houtprijzen 2022, dalen of stijgen, wat is de verwachting?

We zien nu, halverwege 2022, een daling in de houtprijsindex. Veel bedrijven hebben momenteel nog dure voorraden staan, waardoor de houtprijs niet direct zal zakken en de houtschaarste is ook niet per direct opgelost. Maar de beschikbaarheid lijkt iets te stijgen. De prijzen van producten, zoals pallets, zijn aan het stabiliseren. Mogelijk volgen hierop ook daadwerkelijke dalingen van de prijzen.

Beschikbaarheid hout neemt toe

De beschikbaarheid van hout neemt weer iets toe in Nederland. Voor de houtstromen uit Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne,  waarvan bijvoorbeeld alleen Duitsland al voor 25% afhankelijk was, worden nu alternatieven gevonden in andere regio’s.

Zagerijen hebben de afgelopen periode hun productie weer weten op te bouwen, nadat het COVID-19 virus hier een negatieve invloed op had in voorgaande jaren. Deze achterstand lijkt enigszins weggewerkt.

Zagerijen kopen op dit moment wel duurder in. Niet alleen is het rondhout duurder, maar ook arbeid en gas. De zagerijen hebben nóg geen extreme prijsverhogingen doorgevoerd. Dit is een onzekere situatie die van invloed kan zijn op de houtprijs later in het jaar.

Met de zomer voor de deur hebben veel Nederlandse bedrijven hun houtvoorraad goed op orde moeten brengen, hetzij tegen dure inkoopprijzen. Want in deze periode van het jaar vermindert of stopt de productie van veel zagerijen in landen waarvandaan wordt geïmporteerd. Het zomerreces wordt door hen gebruikt voor vakantie en onderhoud van materieel.

Houtprijzen in 2022, Oorlog tussen Oekraïne en Rusland, eerdere exportsancties en transport

De stijging van de houtprijzen is begin 2022 doorgezet. In 2021 steeg de houtprijs harder dan ooit tevoren, eind 2021 stagneerde de prijs enigszins. Maar in 2022 stegen de toch al hoge houtprijzen verder, veroorzaak door sancties van de Russische overheid op houtexport per 1 januari en de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, waar ook Belarus (Wit Rusland) bij betrokken is, die uitbrak in februari.

Schaarste aan hout sinds 2021

Hout was al schaars in Europa. Door het covid-19 virus en de maatregelen die de overheden troffen om dit virus tegen te gaan heeft veel houtproductie stil gelegen. Dit terwijl de vraag juist toenam, met name de particuliere vraag. Ook de toenemende vraag uit de Verenigde Staten en China, dreef de prijs in 2021 omhoog.

Ondanks een kleine verbetering in de beschikbaarheid eind 2021, bleef deze schaarste begin 2022 nog steeds bestaan en was er nog onvoldoende balans tussen vraag en aanbod.

Sinds januari 2022 exportbeperkingen ingevoerd door Rusland

Veel hout dat in Europa wordt gebruikt komt uit Rusland. Per 1 januari 2022 stelde Rusland exportbeperkingen in waardoor de Europese import van Russisch hout en daarmee de beschikbaarheid beperkt werd. Rusland verhoogde de exportbelasting extreem, tot wel 80%. Daarnaast werden 29 van de 30 grensovergangen gesloten voor de export van hout. Deze ontwikkeling had al impact op de houtprijs in Europa en Nederland.

Oorlog tussen Oekraïne en Rusland: leveringen Oekraïne komen langzaam op gang

De oorlog die is uitgebroken tussen Oekraïne en Rusland heeft ook een ernstige invloed op de houtprijzen. Een groot pakket aan sancties dat door de EU, de Verenigde Staten, Canada en andere landen is opgelegd aan Rusland en Belarus heeft het handelsverkeer en daarmee de houtimport uit deze landen tot stilval gebracht. De oorlogssituatie zorgde er ook voor dat ook uit Oekraïne geen hout meer geïmporteerd kan worden. De EPV (Nederlandse Emballage en Palletindustrievereniging) en de VVNH (Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen) bevestigen dit. Na een aantal maanden is houtinvoer uit Oekraïne wel weer deels mogelijk.

Druk op transport

Ook de transportprijzen blijven doorstijgen, wat weer invloed heeft op de houtprijs. Een gebrek aan beschikbare chauffeurs en vrachtwagens was er al. Maar de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zorgt voor een nog groter tekort. Rusland importeerde tot voor kort veel goederen. Russische chauffeurs namen onderweg naar Nederland een vracht hout mee, om leegrijden te voorkomen. Dit gebeurt niet meer. Veel Oost-Europese chauffeurs komen uit Oekraïne of Belarus. Deze chauffeurs zijn niet meer inzetbaar omdat ze worden opgeroepen voor hun nationale leger.

Verwachting houtprijs 2022

Halverwege het jaar zien wij nu een daling in de houtprijsindex. Prijzen van producten van hout stagneren. De beschikbaarheid neemt iets toe. De komende periode moet duidelijk worden of dit veroorzaak wordt door de zomerperiode, of dat er daadwerkelijk een structurele toename van beschikbaarheid is. Het economisch klimaat heeft hier ook invloed op. Er wordt gesproken over een recessie later dit jaar. Dit zal de vraag terugdringen, de beschikbaarheid verhogen en de prijs mogelijk doen dalen. Maar wanneer de economie goed blijft draaien, kan dit beteken dat de houtprijs niet daalt.

De huidige houtvoorraden die Nederlandse bedrijven hebben staan zijn veelal nog duur ingekocht, dus een daadwerkelijke prijsdaling op de Nederlandse markt kan nog even op zich laten wachten.

De Palletcentrale houdt u in ieder geval op de hoogte van de ontwikkelingen van de houtprijs in 2022.