Bedrijven verduurzamen in samenwerking met Palletcentrale

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit gaan snel. De overheid stelt meer en meer eisen aan het bedrijfsleven, maar ook vanuit het bedrijfsleven zelf ontstaan initiatieven om de footprint te verkleinen. De Palletcentrale heeft al jaren een duidelijke visie op dit gebied, verduurzamen zit in het DNA van de Palletcentrale. Bedrijven die zaken doen met de Palletcentrale profiteren hiervan. Door de samenwerking met de Palletcentrale aan te gaan op het gebied van gebruikte pallets, zet u direct aantoonbare stappen op het gebied van verduurzaming.

In- en verkoop gebruikte pallets aantoonbaar duurzaam met certificaat CO2 reductie

Bedrijven die aan ons gebruikte pallets verkopen en/of gebruikte pallets bij ons inkopen, ontvangen aan het eind van het jaar een CO2 reductie certificaat. Hier kan men naar verwijzen in bijvoorbeeld het milieujaarverslag.

Verkoop gebruikte pallets

Het ophalen en opnieuw in de economie brengen van gebruikte pallets is een circulair proces dat onmiskenbaar een positieve invloed heeft op de footprint van bedrijven. Hoe groot deze invloed is bij een samenwerking met de Palletcentrale, hebben wij laten onderzoeken door CE Delft. Deze organisatie draagt met onafhankelijk onderzoek bij aan een duurzame samenleving.

Dit onderzoek en de tool die hieruit ontwikkeld is voor de Palletcentrale, stelt ons in staat om bedrijven waar wij pallets ophalen jaarlijks een officieel certificaat van CO2 reductie te overhandigen. Hierop staat aangegeven hoeveel ton CO2 u heeft bespaard op basis van het aantal pallet dat u door ons liet ophalen.

Inkoop gebruikte pallets

Met het kopen van gebruikte pallets wordt een aanzienlijke CO2 reductie gehaald t.o.v. de aanschaf van een nieuwe pallet. Ook deze positieve reductie op de CO2 footprint wordt door de Palletcentrale jaarlijks gecommuniceerd aan haar klanten middels het CO2 reductie certificaat.