Kilometerheffing in België

Een kilometerheffing / tolheffing wordt vanaf april 2016 ingesteld in België voor alle eigenaars van vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton. Het is de MTM van de trekker die bepaalt of de kilometerheffing van toepassing is of niet.

Waar is de kilometerheffing van toepassing?

De tol moet betaald worden voor het gebruik van de Belgische autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen waar vandaag het eurovignet van toepassing is.

Hoe werkt het tolsysteem?

ViaPass is de interregionale administratieve organisatie die de kilometerheffing uitvoert. Het Belgische bedrijf Satellic zal als ‘operator’ het kilometerheffingssysteem inrichten en uitvoeren en de tol bij weggebruikers gaan heffen. De drie regeringen van de Belgische gewesten hebben in juli en augustus van 2015 hun wetgeving aangepast, het tolplichtige wegennet vastgesteld en de tarieven bekendgemaakt. De actuele overzichten zijn te vinden op de volgende website: http://www.viapass.be/download/.
Het principe van het systeem is dat ‘de gebruiker betaalt’. Op die manier levert iedereen een eerlijke bijdrage voor het gebruik van de wegen. De kilometerheffing wordt berekend met behulp van een toestel in de vrachtwagen. Dat toestel noemt men een ‘On Board Unit’ (OBU). Met de zuignappen kan het aan de voorruit van de vrachtwagencabine bevestigd worden.

Alle vrachtwagen van de Palletcentrale worden momenteel voorzien van deze OBU’s.