Palletcentrale juicht uitgevoerde controles bij palletbedrijven in Moerdijk en omgeving toe

De onaangekondigde controle op onder meer brandveiligheid, arbeidsomstandigheden en het naleven van vergunningen heeft aangetoond dat bij de Palletcentrale alles in orde is.

Er zijn 8 bedrijven in Moerdijk en omgeving op bovenstaande gecontroleerd. Er zijn bij veel bedrijven meerdere tekortkomingen geconstateerd. Bij de Palletcentrale bleek alles in orde.

In een competitieve markt is het belang van het naleven van wet- en regelgeving evident.
Deze controle is een mooie stap in de goede richting, het is direct duidelijk welke palletbedrijven in Moerdijk en omgeving zich aan de wet- en regelgeving houden en vooral welke (de meerderheid) niet. Op enkele plaatsen was sprake van onveilige situaties voor medewerkers, in sommige gevallen werden machines stilgelegd. Bij één  bedrijf waren 2 mensen met een uitkering aan het werk. Bij de meerderheid volgt nader administratief onderzoek met het oog op de arbeidstijdenwet, de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

De Palletcentrale vindt dat er landelijk gecontroleerd moet worden, het speelveld moet overal gelijk zijn. Het niet naleven van de wet- en regelgeving leidt tot oneigenlijke concurrentie die uiteindelijk de gehele branche schaadt.