Palletcentrale ook in 2018 zeer succesvol!

Marktleider Palletcentrale is in 2018 wederom harder gegroeid dan de markt: een autonome omzetgroei van 13%, naar € 35,6 miljoen.
Het aantal verkochte pallets groeide in 2018 met 5%. Alle 5 de vestigingen hebben een positieve bijdrage geleverd aan de groei.
“Een mooie prestatie; want de complexiteit van de houtmarkt zorgt voor krapte”.

Uitvoering

2018 begon met een voorzichtige prognose, de krapte op de grondstofmarkt diende zich aan. “Prioriteit aan het beleveren van de huidige en vaste klanten, het consolideren van de leveringsbetrouwbaarheid en service” is één van de succesfactoren van 2018. Gezamenlijk met onze jarenlange betrouwbare leveranciers wordt aan de groeiende vraag van onze klanten voldaan. Daarnaast was er wederom ruimte voor forse autonome groei.

“Gezamenlijk met onze klanten hebben wij in 2018 met de verkoop van onze gebruikte pallets
ervoor gezorgd dat er 1.500.000 bomen zijn bespaard.”

 

Duurzaamheid

Het inzetten van gebruikte pallets is van nature al duurzaam. Door het opkopen van overtollige pallets en het leveren van gebruikte pallets worden onze klanten onderdeel van de circulaire economie. Re-use, opnieuw gebruiken, is de kern van de circulaire economie. Door de pallets opnieuw te gebruiken wordt de vraag naar grondstoffen geminimaliseerd. Zowel het verkopen van overtollige pallets als het inzetten van gebruikte pallets geeft een CO2 besparing en een verlaging van de footprint van onze klanten. Wij hebben alle kennis en tools in huis om dit voor onze klanten zichtbaar te maken.

Investeringen

Om de voortgaande groei het hoofd te bieden, is er ook in 2018 fors geïnvesteerd. Er zijn 24 nieuwe trailers aangeschaft, waarvan de 1e 12 trailers in 2018 zijn afgeleverd. Deze maand worden de andere 12 trailers afgeleverd. Ook is er in 2018 een LZV aangeschaft. Op onze productie locatie in Sas van Gent is in 2018 de snelste dubbele dekkenmachine van Europa in de palletlijn geïntegreerd. Op een aantal locaties is geïnvesteerd in noodzakelijke extra ruimte; in Rotterdam 4.000 m2, deels overdekt. In Moerdijk 8.000 m2 en in Sas van Gent 10.000 m2. De vraag naar droge nieuwe pallets heeft ons doen besluiten opnieuw te investeren in een verdubbeling van droge opslag capaciteit in Sas van Gent. In Moerdijk zal halverwege 2019 een volledige automatische palletsorteerlijn staan, die onze uitsorteercapaciteit verdrievoudigd. We blijven ook investeren in duurzaamheid: in 2019 worden de daken van alle vestigingen voorzien van zonnepanelen.

Doelstelling

Naast bovengenoemde, geplande investeringen besteden we in 2019 wederom extra aandacht aan de online verkopen via de webshop. De online zichtbaarheid heeft een positieve invloed op de omzetgroei. Verder staat 2019 in het teken van ons 50-jarig bestaan.