PERSBERICHT n.a.v. de persconferentie van EPAL en de UIC op 24 november 2014 in Wenen

De eerste stap is gezet: de overeenkomst voor een geharmoniseerde Europese palletpool
is ondertekend. EPAL en de UIC zijn tot overeenstemming gekomen.

De European Pallet Association e. V. heeft zich altijd principieel uitgesproken voor de
voortzetting van de mogelijkheid van algemene uitwisselbaarheid van pallets, zelfs nadat de
UIC zich in december 2012 losgemaakt had van EPAL. Deze koers van EPAL werd gesteund
door GS1, toonaangevende Duitse beroepsverenigingen, de ARGE palletpool, de meerderheid
van de gebruikers van pallets en door de licentiehouders van EPAL. De UIC heeft nu met de
ondertekening van de overeenkomst voor een geharmoniseerde Europese palletpool dit
voorbeeld gevolgd.