Amerikaanse houtprijzen bereiken recordhoogte

houttransport in canadaDe prijzen van gezaagd hout zijn in de Verenigde Staten dit jaar flink toegenomen. Door een stijging van meer dan 100% is de markt niet meer in balans. De Zweedse naaldhoutexport profiteert van deze situatie, al wordt een deel van de winst in beslag genomen door de  sterke koers van de Zweedse kroon.

Minder productie hout door corona-pandemie, maar blijvende vraag

Toen het coronavirus zich globaal ging verspreiden en veel landen daardoor in een lockdown gingen, reageerden zagerijen hierop door hun productie en voorraden te verminderen. Achteraf gezien een inschattingsfout. Doordat veel mensen noodgedwongen thuis zaten, gingen zij aan de slag met renovaties, uitbreidingen en andere bouwprojecten in en rondom het huis. De lage rentetarieven waren hierbij een welkome hulp en versterkten de vraag (en dus de prijzen). De nieuwbouw kwam hierdoor tot een sneller herstel dan verwacht. Christian Nielsen, marktanalist bij Skogsindustrierna  zegt hierover: “In het tweede kwartaal waren er duidelijke aanwijzingen dat de vele werkzaamheden in en om het huis de vraag naar naaldhout stimuleerde. Op verschillende plaatsen in Europa was er een tekort aan goederen en daardoor stegen de prijzen”.

Zweden profiteert

De prijs van hout steeg dit jaar op de Chicago Commodity Exchange vooralsnog met 104% tot een recordhoogte van $ 828 per board feet. “Doordat Canadese zagerijen, die grote leveranciers zijn aan de Verenigde Staten, hun productie verminderden, ontstond er krapte. Dit resulteerde in scherpe prijsstijgingen maar ook in grotere exportmogelijkheden voor Europese producenten”, aldus Nielsen. Inmiddels draaien de Canadese zagerijen weer op volle productie, zo geeft Nielsen aan.

De marktsituatie is gunstig gebleken voor Zweedse zagerijen. zij exporteren om en nabij 70% van hun totaalproductie. Hiervan eindigt de helft binnen de Europese markt, het Verenigd Koninkrijk is normaliter de grootste afnemer. Maar door de gevolgen van corona viel de Britse vraag enorm terug. Maar Zweedse zagerijen zagen daarentegen de export naar de Verenigde Staten en ook China flink toenemen. In mei van dit jaar groeide de vraag naar gezaagd en geschaafd hout in de Verenigde Staten zelfs met ongeveer 100%. “Zelfs in juni was de vraag ongewoon groot en het ziet er zelfs vandaag nog positief uit”, vertelt Christian Nielsen.

Volatiliteit

Het waren dus de producenten uit Zweden die profiteerden van de relatief milde ingreep van hun regering met betrekking tot corona. Zij konden meer naaldhout exporteren. Ze betaalden minder voor hun stammen, maar aan de afzetkant  ondervonden ze wel nadelige gevolgen van de sterke koers van de Zweedse kroon ten opzichte van de dollar.

De Zweedse producent Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) is een belangrijke leverancier aan de Amerikaanse hout- en bouwmaterialengigant Home Depot. “Tijdens het voorjaar en de zomer was er sprake van een zeldzaam hoge volatiliteit in de prijzen van gezaagde houtproducten. En op dit moment zien we een scherpe prijsstijging in de VS”, zegt Björn Lyngfelt, communicatiedirecteur van SCA.

Invloed van coronavirus

Lybgfelt verteld ook dat niet alleen het coronavirus de productiedaling bij de Canadese zagerijen heeft beïnvloed. Canada werd in het westen ook getroffen door een schorskeverplaag.

In Europa is de invloed van corona duidelijker zichtbaar. Lyngfelt zegt hierover: “Daar zijn we van een nogal onrustige situatie in het vroege voorjaar gegaan naar – tijdens het laatste deel van de lente en zomer – een toename van de vraag, vooral vanuit de bouwmaterialenhandel.”

Bron: Houtwereld