Gewijzigde regelgeving voor behandeling houten verpakkingen bij handel Verenigd Koninkrijk

Wanneer uw bedrijf handel drijft met het Verenigd Koninkrijk dan wijzen wij u graag en met klem op de gewijzigde regelgeving rondom houten verpakkingen, waar ook pallets onder vallen. Houten verpakkingsmateriaal en stuwhout dienen volgens ISPM 15 behandeld te zijn bij export naar het Verenigd Koninkrijk en bij import naar Nederland.

Wel een voorlopig akkoord, geen afspraken over houten verpakkingen

De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn op 24 december 2020 tot een akkoord gekomen een nieuw partnerschap. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over de regels die nu sinds 1 januari 2021 gelden tussen de EU en het VK. Het akkoord is goedgekeurd door het Britse parlement. Maar het Europese parlement moet nog goedkeuring geven. Met ingang van 1 januari 2021 wordt het akkoord wel voorlopig toegepast. De nieuwe regels zijn ingegaan.

De overheid voert momenteel een analyse uit van het akkoord. Duidelijk is dat er in dit akkoord niet specifiek wordt gesproken over houten in relatie tot ISPM 15.

Behandeling volgens ISPM 15 verplicht

Het Verenigd Koninkrijk is vanaf 1 januari 2021 officieel een derde land, nu het definitief uit de EU is gestapt. Dit heeft als gevolg dat het behandelen van houten verpakkingsmateriaal en stuwhout volgens ISPM 15 bij export naar het VK en bij import naar Nederland vanaf nu verplicht is.

Wanneer u handel drijft met het Verenigd Koninkrijk dient u alleen houten verpakkingen (zoals pallets of houten kratten en kisten) en stuwhout te gebruiken, die behandeld en gemarkeerd zijn volgens de internationale standaard ISPM 15.

Meer informatie treft u aan op de websites van SMHV, NVWA, Brexitloket en Evofenedex.