Goede oplossingen voor brandrisico’s in de houtsector

Het creëren van goede oplossingen voor brandrisico’s zijn een must binnen de houtsector. Want brand- en schadeverzekeraars stoppen met het verzekeren van bedrijven in branches die in hun ogen niet genoeg rendement opleveren. Dit raakt sommige bedrijven in de houtsector. Verzekeraars vinden de branche “eng”, maar is dit wel terecht? Verzekeraars trokken eind 2019 verzekeringen in of kwamen met forse verhoging van de premies. Hierbij schermden zij met verhoogden risico’s die van toepassing zouden zijn binnen de houtsector, maar hoe terecht is dit?

Meerdere partijen zetten zich in om goede verzekeringsoplossingen voor de gehele branche beschikbaar te houden. Op houtwereld.nl verscheen een interessant artikel, lees het artikel hier »

Adequate brandpreventie bij de Palletcentrale

De Palletcentrale heeft op elk van haar vijf vestigingen adequate maatregelen getroffen om de kans op een brand tot een minimum te brengen. Denk hierbij aan betonwanden, afstanden binnen en buiten de panden en het met grote regelmaat afzuigen van stof. Wij voldoen op alle fronten aan de strenge regelgeving en zorgen voor een ruime compartimentering van onze voorraden en werkruimtes.

Pallets altijd beschikbaar

Dankzij deze maatregelen en door het houden van voorraad op vijf locaties, kunnen wij toelevering van pallets aan onze relaties ten alle tijden in stand houden. Natuurlijk is onze bedrijfsvoering tot op heden voldoende verzekerd en zal dit in de toekomst ook zo blijven. Zo hoeft u zich als partner van de Palletcentrale nooit zorgen te maken dat de levering van uw pallets door een brand in het geding zou komen.