Houten verpakkingen voldoen al aan nieuwe hergebruiksnorm

Er zijn doelen gesteld aan het hergebruik van verpakkingen. In Nederland moet in 2025 74% van alle verpakkingen hergebruikt of gerecycled worden. Wat betreft hout is deze doelstelling vastgesteld op 55%. In 2021. Houten pallets, kisten en andere emballageproducten voldoen al ruimschoots aan deze norm. In ieder geval, in 2018 was het behaalde recyclepercentrage voor hout al 77%.

Met nieuwe doelstellingen wil staatssecreatris Stientje van Veldhoven bereiken dat over vijf jaar 74% van alle verpakkinen wordt hergebruikt en/of gerecycled. Daarom zijn per verpakkingssoort afspraken gemaakt. Dit betekende voor hout een doelstelling van 55% over rapportagejaar 2021. Verpakkingen van hout die gerepareerd en vervolgens hergebruikt worden tellen mee voor de recycledoelstelling.

Boven doelstellingen

In 2018 lag het recyclingpercentage voor hout in Nederland al op 77%. Ver boven de voor dat jaar gestelde Europese (15%) en Nederlandse (37%) doelstellingen. Ook ligt dit resultaat al fors hoger dan de afgesproken streefdoelen van de Raamovereenkomst Verpakkingen II in 2022. In dat jaar moet het uitkomen op 45%.

Nederlandse targets hoog

De targets in Nederland zijn hoog. Ze liggen boven de EU-doelstellingen en Nederland wijkt hierin ook af vaan andere EU-landden. Stichting Kringloop Hout meent dat doelstelling niet alleen maar ambitieus moeten zijn, maar ook goed uitvoerbaar en realistisch. Ook het economische tij, marktontwikkeling en subsidieverstrekking aan biomassa moeten door de politiek meegenomen worden in overwegingen.

De Stichting Kringloop Hout vertegenwoordigt de Nederlandse keten van houten verpakkingen. Zij ondersteunt organisaties en bedrijven die deelnemen aan productie, gebruik, hergebruik, inzameling en recycling van houten verpakkingen.

Bron: Houtwereld