Meer hergebruikt verpakkingshout

Over 2018 is er opnieuw een stijging gerealiseerd van het percentage gerecyclede verpakkingen meldt het Afvalfonds Verpakkingen . Houten verpakkingen gingen er wederom op vooruit en lopen voor op zowel de Nederlandse als de Europese doelstellingen.

In 2018 werd van de 3.120 kiloton op de markt gebrachte verpakkingen, 2.478 kiloton gerecycled ofwel 79%. Hiermee presteert Nederland ruim boven de Nederlandse doelstelling van 70%. Ook laat Nederland de Europese doelstelling van 55% ver achter zich.

Houten verpakkingen

Van de houten verpakkingen werd in 2018 zo’n 77% gerecycled, tegenover 73% in het jaar daarvoor. En dat terwijl de Nederlandse doelstelling voor 2018 op 37% zit en het EU-doel op 15%. De houtsector loopt voorop in de bijdrage van de ontwikkeling naar een circulaire economie. Nederland behoort tot de Europese koplopers, en de Nederlandse eindgebruiker verdient dus een compliment. Duurzaamheid staat ook bij Palletcentrale hoog in het vaandel.

 

Bedrijfsleven financiert recycling van verpakkingen


De inzameling en recycling van verpakkingen wordt gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten in Nederland op de markt brengen. Zij doen dit door over hun verpakkingen een heffing (de afvalbeheersbijdrage verpakkingen) te betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen, die daaruit de gemaakte kosten voor inzameling en recycling vergoedt. Het tarief voor de afvalbeheersbijdrage is gebaseerd op de kosten die per materiaalsoort in de keten van inzameling, verwerking en vermarkting gemaakt worden.