Pallets laten de wereld draaien

Circulaire versus lineaire economieën en hun effecten op de palletindustrie

Wat zijn circulaire en lineaire economieën?

Fundamenteel gezien, is de circulaire economie een model dat economische groei weergeeft vanuit het perspectief van het beperken van middelen. De circulaire economie is het bedenken van hoe productmaterialen en verpakkingen kunnen worden teruggevoerd naar de supply chains. Het is een ‘totale systeem’ benadering. Een circulaire economie heeft als doel om producten, onderdelen en materialen zo bruikbaar en waardevol mogelijk te houden. Middelen worden hun hele levensduur gebruikt en worden vervolgens hersteld en gerecycled. Dit in tegenstelling tot een lineaire economie, waarin middelen worden geproduceerd, gebruikt en vervolgens definitief worden afgevoerd.

In een lineaire economie, nadat een product eenmaal is gebruikt, wordt het weggegooid zonder te bekijken of het teruggezet kan worden in het systeem. Dit komt door bedrijven die uitsluitend naar de voorkant van hun processen kijken. Als een product goedkoop te produceren is, is er geen focus op waar het zal eindigen en als een product in het begin geen schade toebrengt aan het milieu, wordt het beschouwd als duurzaam zonder rekening te houden met de volledige levenscyclus. Dit is problematisch omdat er weinig of geen rekening wordt gehouden met sociale of ecologische problemen. Een belangrijk probleem met een lineaire economie is dat de planeet een eindige hoeveelheid grondstoffen heeft. In een lineaire economie, met zo weinig focus op de post-consumptiefase van de gebruiksduur van een product, draagt dit afval vaak sterk bij aan milieuvervuiling en kan gevaarlijk zijn voor dieren en / of mensen.

De beste oplossing? Gebruik een circulaire economie!

Een circulaire economie draagt aanzienlijk bij aan:

  • vermindering van afval,
  • grotere productiviteit van grondstoffen,
  • meer concurrerende economie
  • verminderen van de milieueffecten van productie en consumptie.

Circulaire economieën gebruiken de mogelijkheid om producten tussen verschillende fabricage- en productiegebieden te bewegen, met behoud van dezelfde consistentie en productieresultaten als de lineaire economie. Hoewel recycleerbaarheid het uiteindelijke doel is van een circulaire economie, zijn de voordelen niet alleen zichtbaar in het milieu, maar ook in kostenbesparingen.
Deze kostenbesparingen bestaan uit:
• lagere materiaalkosten,
• lagere initiële productiekosten
• het behoud van producten totdat hun levenscyclus is voltooid.

Waarom richting een circulaire economie?

Een van de redenen waarom er zo’n beweging is in de richting van deze circulaire economie, is de stijging in kosten van nieuwe materialen. In de afgelopen jaren werd het ontstaan van nieuwe grondstoffen snel ontdekt, en waren er veel technologische ontwikkelingen die hebben geholpen om deze nieuwe grondstoffen vindbaar te maken.
Echter, in de 21ste eeuw zijn nieuwe grondstoffen schaarser geworden en veel moeilijker te vinden. Hierdoor stijgen de grondstofprijzen snel. Als resultaat wordt er meer aangedrongen op het gebruik van een circulaire economie; Aangezien middelen worden hergebruikt, is de vraag naar nieuwe middelen minder groot. Er komt echter een punt waarop het verbeteren van de circulaire materiaalstroom extra kosten en geen voordeel voor de samenleving oplevert; een circulaire economie mag alleen processen bevorderen die zowel efficiënt als sociaal wenselijk zijn.

Circulaire economieën zorgen ervoor dat value en supply chains stabiel blijven en tegelijkertijd inkomsten genereren door marktdifferentiatie en nieuwe bedrijfsmodellen. Klanten zijn ook blijer met de verbeterde producten; de producten gaan langer mee en kunnen gemakkelijker worden gerepareerd dan producten die in een lineaire economie worden geproduceerd. De circulaire economie is een continue, positieve ontwikkelingscyclus die het natuurlijke kapitaal behoudt en verbetert, de opbrengsten van grondstoffen optimaliseert en systeemrisico’s minimaliseert door eindige voorraden en hernieuwbare stromen te beheren.

Drie belangrijke principes voor een circulaire economie

1. behoud en verbetering van natuurlijk kapitaal
2. optimalisatie van bronnenopbrengst
3. bevordering van systeemeffectiviteit.

Deze drie principes worden hieronder nader toegelicht.

circulaire economie
1. Behoud en verbetering van natuurlijk kapitaal

Dit gebeurt door eindige voorraden te beheersen en de stroom van hernieuwbare grondstoffen in evenwicht te brengen; beginnend met het dematerialiseren van het gebruik. Wanneer grondstoffen nodig zijn, selecteert een circulair systeem deze op een slimme manier en verwerken technologische processen het gebruik van die hernieuwbare grondstoffen. Het verbetert ook het natuurlijke kapitaal door de stroom van voedingsstoffen in het systeem aan te moedigen en goede voorwaarden voor regeneratie te creëren.

2. Optimalisatie van grondstoffenopbrengst:

Dit wordt gedaan door producten, componenten en materialen door ze, wanneer ze het hoogst bruikbaar zijn, te circuleren in zowel technische als biologische cycli. Dit betekent in eerste instantie het ontwerpen van het product voor herfabricage, opknappen en recycling aan het einde van zijn nuttige levenscyclus om de componenten en materialen in circulatie te houden en bij te dragen aan de economie.

3. Bevordering van de effectiviteit van het systeem:

Dit gebeurt door het vinden en ontwerpen van negatieve externe effecten, zoals schade aan menselijk nut, voedsel, mobiliteit, onderdak, onderwijs, gezondheid en amusement. En / of het beheren van de externe effecten zoals land-, lucht-, water- of geluidsoverlast, de uitstoot van giftige stoffen en klimaatverandering.

Pallets en de palletindustrie

Pallets zijn alom aanwezig in de moderne supply chain. Naar schatting zijn er 2,6 miljard pallets in gebruik in de Verenigde Staten. Ze fungeren als de interface tussen de productverpakking en de unit materiaalverwerkingsapparatuur. Pallets kunnen van veel verschillende materialen worden gemaakt, zoals hout, plastic, golfkarton en metaal. Ze kunnen worden vervaardigd met behulp van zowel nieuwe als / of gerecyclede materialen. Houten pallets kunnen worden gerepareerd door de kapotte onderdelen te verwijderen en te vervangen door nieuwe. Het is niet ongewoon dat houten pallets 30 jaar worden gebruikt voordat ze volledig worden gesloopt. Pallets van golfkarton worden verzameld en gerecycled in industriële en residentiële recyclingstromen. Ondertussen, zodra plastic en metalen pallets eenmaal kapot zijn, kunnen ze worden gemalen of gesmolten en kan overgebleven grondstof worden gebruikt om nieuwe pallets te maken.

Pallets zijn uniek omdat ze deel kunnen uitmaken van zowel technische als biologische circulaire economieën.

Ook pallets die niet van hout zijn kunnen worden gerecycled, hergebruikt of opnieuw gefabriceerd; ze kunnen deel uitmaken van een ingewikkelde, technisch ontworpen circulaire levenscyclus. Zo verkoopt de Palletcentrale circulaire pallets voor voedsel.

Met name houten pallets komen in aanmerking voor biocycling en dragen dus bij aan de aanvulling van de biosfeer.

Pallets zijn een bijzonder interessante studie in circulaire economieën vanwege het feit dat ze een van de weinige producten in onze wereldwijde economie zijn die de mogelijkheid hebben om te recyclen in zowel technische als biologische systemen.

Hout kan duurzaam worden geoogst in beheerde bossen en houten materialen kunnen gemakkelijk worden gerepareerd, hergebruikt en gerecycled of gebruikt als biobrandstof.

Dat gezegd hebbende, pallets en verpakkingen gemaakt van hout of houtmaterialen zijn het ultieme voorbeeld van circulair denken. Pallet pooling bedrijven zoals CHEP en PECO Pallet , repareren en hergebruiken pallets, in plaats van kapotte pallets naar de stortplaatsen te sturen. Ze volgen een binnencirkelbenadering. Ze ontwerpen hun producten zodat de componenten afzonderlijk kunnen worden opgeknapt of gerecycled om de behoefte aan nieuwe materialen te minimaliseren. Wederom kan dit samenhangen met kostenbesparingen binnen de palletindustrie. Dit omdat nieuwe materialen niet nodig zijn om nieuwe pallets te maken en in plaats daarvan gebruikte componenten kapotte componenten kunnen vervangen.

Plastic pallets kunnen ook een voorbeeld zijn van circulaire economie

Dit omdat ze vanwege hun materiaal en structuur zijn ontworpen voor continu gebruik. Het is niet ongebruikelijk dat een plastic pallet 15 jaar meegaat zonder enige reparatie in bepaalde supply chains. Daarom zijn deze pallets ideaal voor gesloten lus-systemen of captive-toepassingen. De drank- en auto-industrie gebruiken vaak plastic pallets vanwege hun herbruikbaarheide. Zodra een plastic pallet is beschadigd, zijn er veel fabrikanten van plastic pallets die in de rij staan om de kapotte pallet te kopen en deze als goedkope grondstof te gebruiken om nieuwe pallets te maken.

Het belang van een circulaire economie voor de palletindustrie

pallets in de circulaire economie

De palletindustrie verschuift naar een duurzamere toekomst. Er wordt voor gekozen om nieuw hout te gebruiken dat afkomstig is van bossen die zijn gecertificeerd door de FSC (Forest Stewardship Council) of SFI (Sustainable Forest

Initiative). Dit betekent dat het aantal bomen dat uit het bos wordt gehaald lager is dan dat van de nieuwe bomen die worden geproduceerd. Vandaar dat ze het natuurlijke kapitaal verbeteren. Deze bossen zijn duurzaam en worden op verantwoorde wijze beheerd, zodat ze ecologische, sociale en economische voordelen opleveren.

De circulaire economie draait om het verminderen van verspilling, het maximaliseren van het aantal keren dat een grondstof kan worden gebruikt en het toevoegen van waarde aan een grondstof. Toepassing van deze concepten op pallets is belangrijk voor het creëren van een duurzame circulaire economie. Kapotte pallets worden niet langer alleen maar op stortplaatsen gedumpt, omdat ze zich in een lineaire economie bevinden. Er zijn veel bedrijven in de wereld die oude pallets kopen, omdat deze kapotte pallets goedkoper kunnen worden gekocht dan nieuwe pallets. Na aanschaf worden de beschadigde componenten verwijderd en vervangen. Zo kunnen de defecte palletcomponenten ook worden hergebruikt. Veel bedrijven gebruiken deze defecte componenten nu als bron voor mulchproductie. Om recyclers van houten pallets in de buurt van jouw locatie te vinden, kun je de zoekfunctie op de website van de National Wooden Pallet and Container Association gebruiken.

De houten palletindustrie wil haar grondstofrendementen optimaliseren door elk beetje materiaal dat ze kopen te gebruiken. Ze vinden manieren om hun houtresten te gebruiken voor nieuwe producten zoals mulch. Ze kunnen zelfs het zaagsel dat wordt geproduceerd bij het zagen van nieuw hout als brandstof gebruiken. Met name houten pallets zijn belangrijk in een circulaire economie omdat ze multifunctioneel kunnen zijn en wel tot tien keer toe kunnen worden hergebruikt.

Een ander voordeel van een houten pallet is dat wanneer een pallet, of een van zijn componenten niet langer kan worden hergebruikt, houten pallets gemalen kunnen worden tot chips die vervolgens kunnen worden gebruikt als mulch of biobrandstof. De mulch kan worden gebruikt voor landschapsarchitectuur, houtkrullen kunnen worden gebruikt voor biobrandstof en houtsnippers kunnen worden gebruikt voor dierenstrooisel.

Al deze oplossingen bieden verlengd gebruik van de houtvezels in tegenstelling tot het dumpen van de pallets op de stortplaats en vervolgens het vereisen van nieuw hout om een nieuwe pallet te reproduceren. In totaal was het percentage houten pallets dat eindigde in 2016 slechts 2,6%, terwijl 3,1% werd teruggewonnen; dit is een daling van meer dan 90% in gestorte pallets ten opzichte van eerdere studies in 1995 en 1998.16

De palletindustrie heeft de mogelijkheid om veel profijt te hebben van het gebruik van circulaire economieprincipes, te beginnen met het ontwerp van pallets. Pallets die vanaf het begin af aan zijn ontworpen met het idee om aan het einde van hun initiële gebruiksduur te worden gerecycled of opnieuw gefabriceerd, zullen bijdragen aan meer gestroomlijnde mogelijkheden voor hergebruik. Dit zal de impact op het milieu helpen verminderen en de tijd en moeite verminderen die eerder nodig was voor het bepalen van procedures aan het einde van de levensduur van de pallets van een bedrijf.

De industrie als geheel verschuift ook naar het integreren van meer lean productieprocessen in hun bedrijven om de systeemeffectiviteit te bevorderen. Andere ideeën, zoals een betere lay-out van apparatuur binnen een palletmagazijn, zullen ook leiden tot minder afval, meer productiviteit en meer veiligheid.

Conclusies

Met het gebrek aan aandacht voor materialen na consumptie is de lineaire economiebenadering schadelijk voor zowel de economie als het milieu. Een circulaire economie daarentegen, houdt rekening met alle aspecten van het product, van productie tot de levensduur, en stimuleert hergebruik en recycling totdat het product zijn doel niet meer kan vervullen. In de palletindustrie is de circulaire economie erg belangrijk geworden vanwege het feit dat hout veelzijdig is in zowel het gebruik als het vermogen om gemakkelijk te worden gerecycled. Het is ook een van de weinige producten dat kan circuleren in zowel technische als biologische circulaire economieën. Door een industrie-brede overgang naar een circulaire economie kunnen houten pallets tegen goedkopere prijzen worden geproduceerd en minder milieuschade of vervuiling veroorzaken.

Het model van de circulaire economie is een duurzamere en mogelijk winstgevende manier van denken in vergelijking met traditionele modellen. Het beïnvloedt de palletindustrie op de volgende manieren:

  • Behoud en verbetering van natuurlijk kapitaal door gebruik te maken van hout uit gecertificeerde bossen.
  • Optimalisatie van grondstofopbrengst door manieren te vinden voor herbestemming en waarde toe te voegen aan hout door nieuwe producten te maken zoals mulch, of door het zaagsel dat als brandstof wordt geproduceerd te gebruiken.
  • Contracten met recyclingbedrijven voor houten pallets om te voorkomen dat kapotte houten pallets naar de stortplaats worden gebracht.
  • Het identificeren van mogelijkheden om herbruikbare houten of plastic pallets in de juiste delen van jouw supply chain te gebruiken.
  • Bevordering van de effectiviteit van het systeem door lean manufacturing-principes toe te voegen om de productiviteit te verhogen, verspilling te verminderen en negatieve externe effecten te voorkomen.

 

Referenties:

1. Weaver, Dominic (Dec.6, 2016) FEFPEB Meeting Highlights Central Role For Wooden Pallets And Packaging In Circular Economy. Gevonden op highlights-central-role-for-wooden-pallets-and-packaging-in-circular-economy

2. Hansen, E. (2014). Business Model Innovation in a Circular Economy. OWIC Executive Innovation Brief, 3(1), 1. Gevonden op http://owic.oregonstate.edu/sites/default/files/newsletter/Circular%20Economy.pdf

3. Ellen MacArthur Foundation. (2016). The Circular Economy 100: An Introduction to the Reverse Logistics Maturity Model [PDF document]. Gevonden op https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/ce100/Reverse-Logistics.pdf

4. Ellen MacArthur Foundation. (2017). What is the Circular Economy. Gevonden op https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy

5. WRAP. (2019). WRAP and the Circular Economy. Retrieved from http://www.wrap.org.uk/about- us/about/wrap-and-circular-economy

6. Sauve, S., Brenard, S., and Sloan, P. (2016). Environmental sciences, sustainable development and circular economy: alternative concepts for trans-disciplinary research. Environmental Development, (17) 48-56. Gevonden op http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211464515300099.

7. Miret, S. (2014, Feb. 24). The future of manufacturing: from linear to circular [blog]. Gevonden op http://blogs.berkeley.edu/2014/02/24/the-future-of-manufacturing-from-linear-to-circular-2/

8. United States Forest Stewardship Council. (n.d.). FSC Certification. Gevonden op https://us.fsc.org/en-us/certification

9. SFI, Inc. (n.d.). Sustainable Forestry Initiative Programs. Gevonden op https://www.sfiprogram.org

10. Oyj, Lassila and Oyj, Tikanoja (2015, Nov. 11). Wooden pallets – circular economy at its best [slides]. Retrieved from https://www.slideshare.net/lassilatikanoja/wooden-pallets-circular-economy-at-its-best

11. Pallet One (n.d.). Pallet mulch & other by-products. Gevonden op https://www.palletone.com/products/mulch-and-other-by-products/

12. Trebilcock, B. (2010). Plastic pallets 101. Gevonden op https://www.mmh.com/article/plastic_pallets_101

13. Quesada-Pineda, Henry. and Brindley, Chaille. (2017). Lean manufacturing begins with an effective plant audit. Gevonden op https://palletenterprise.com/view_article/4943/Lean-Manufacturing-Begins- with-an-Effective-Plant-Audit-

14. Pallet Management Group Inc. (2017, Jan. 17th). Lean manufacturing and operations in the wood pallet industry. Gevonden op http://palletmanagementgroup.ca/lean-manufacturing-operations-wood-pallet- industry/

15. Circular Economy, Royalty Free Image – https://www.dreamstime.com/circular-linear-economy- compared-comparing-showing-product-life-cycle-natural-resources-taken-to-manufacturing-usage- image107451878

16. Shiner, Zachary. (2018). Investigation of Disposal and Recovery of Wood and Wood Packaging in the United States. (Master’s thesis – specifically page 68). Gevonden op CPULD Research webpage: https://www.unitload.vt.edu/wp-content/uploads/2019/10/Shiner-ETD-Investigation-of-disposal-and- recovery-of-wood-and-wood-packaging-in-the-us.pdf

17. NWPCA. (2018). Natures Packaging Organization (main webpage). Gevonden op https://www.naturespackaging.org/en/main/