Recycling staat bij de EU hoog op de agenda

Recycling beschreven in de plannen van de Europese Commissie

Consumenten en bedrijven moeten minder weggooien en meer aandacht besteden aan recycling. Dat staat in plannen van de Europese Commissie. In de ‘circulaire economie’ die de Commissie voor ogen heeft, wordt maximaal gebruikt gemaakt van materialen en wordt de afvalproductie beperkt tot een minimum.

Europa wil toe naar een circulaire economie. De Europese Commissie heeft hiertoe op 2 december 2015 een pakket Circulaire Economie voorgesteld, dat onder andere bestaat uit herziene wetgevingsvoorstellen op het gebied van afval en een uitgebreid actieplan Circulaire Economie.

In de wetgevingsvoorstellen is een langetermijnvisie voor recycling en het verminderen van storten opgenomen met concrete maatregelen om praktische obstakels weg te nemen door de verbetering van afvalbeheer en door rekening te houden met de verschillende situaties in de lidstaten.

Recycling-maatregelen voor circulaire economie

Het actieplan voor de circulaire economie vult dit aan met maatregelen om ‘de cirkel rond te maken’ en alle fasen van de levenscyclus van een product, van de productie en consumptie tot het afvalbeheer en de markt voor secundaire grondstoffen, aan te pakken.

Op het gebied van afvalbeheer zijn o.a. de volgende doelstellingen gesteld:

  • een gemeenschappelijk streefdoel voor de EU van 65 % recycling van stedelijk afval in 2030
  • een gemeenschappelijk streefdoel voor de EU van 75 % recycling van verpakkingsafval in 2030.