Tekort aan behandelde pallets bij no deal Brexit

Het Bretail Consortium heeft op Channel 4 news gezegd dat er te weinig behandelde pallets voorradig zijn in het geval van een no deal Brexit. Behandelde pallets bevatten geen beestjes die ziektes verspreiden en de bossen aantasten (is een wereldwijde afspraak). Die behandelde pallets worden belangrijk als Engeland de EU verlaat. Nu is er binnen de EU geen afspraak over behandeld hout.

Bekijk hier het Twitter bericht op Channel 4.

Gevolgen van een harde Brexit voor export en import van houten verpakkingen stuwhout

Hoogstwaarschijnlijk is op 31 oktober 2019 de harde Brexit een feit. Dan treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU).
De Brexit heeft gevolgen voor bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk. Deze gevolgen zijn momenteel echter nog niet duidelijk. Feit is dat vrij verkeer van goederen niet meer mogelijk is, en dat het Verenigd Koninkrijk een derde land wordt. Wel zetten de EU en het VK zich in om afspraken te maken over de toekomstige relatie en om bijvoorbeeld tot een handelsakkoord te komen.

Het scenario van een ‘harde Brexit’ doemt steeds vaker op. Een harde Brexit is een Brexit waarbij het VK zowel de Europese interne markt als de Europese douane-unie verlaat. In dat geval krijgt u in de toekomst te maken met de douaneprocedures en importtarieven. En met andere extra handelsbelemmeringen. Verwacht wordt dat de import vanuit derde landen dan met 30% zal stijgen en de export naar derde landen toeneemt met maar liefst 100%. De NVWA zal hierdoor veel meer moeten controleren.

De NVWA adviseert gebruikers van houten verpakkingen en stuwhout het volgende:

  • Neem geen risico bij de handel met het Verenigd Koninkrijk. Gebruik alleen houten verpakkingen (zoals pallets of houten kratten en kisten) en stuwhout die behandeld en gemarkeerd zijn volgens de internationale standaard ISPM 15.
  • Leveranciers die gerechtigd zijn om deze houten verpakkingen conform ISPM 15 te leveren, zijn opgenomen in het centraal register op www.smhv.nl van de Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV).