Turbulente tijden op de Europese Houtmarkt

De beschikbaarheid van hout op de Europese markt is gedaald tot een extreem laag niveau.

Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen:

Door importheffingen gaat er veel minder hout vanuit Canada naar de VS, de VS koopt enorm veel hout in Europa net als China dat traditioneel al veel hout in Europa kocht. De VS en China zijn op dit moment respectievelijk de nummer 1 en 3 grootste afnemers van hout uit Duitsland en Scandinavië. Tel daarbij op dat ook het VK nog voor de Brexit snel enorme voorraden hout vanuit het vaste land van Europa opkoopt. Bovendien is de vraag naar hout vanuit de aantrekkende bouw- en tuinhoutsector zeer groot, deze sectoren leggen extra druk op de beperkte hout beschikbaarheid.

Bovenstaande verklaart voor het overgrote deel de enorme vraag naar hout op de Europese markt.

Door beperkte beschikbaarheid zijn de houtprijzen de afgelopen maanden fors gestegen en het einde van deze prijsstijging is nog niet in zicht. De enorme schaarste blijft voorlopig nog aanhouden. Alle Zagerijen gaan traditioneel tussen kerst en nieuwjaar dicht dit betekent dat er in die week niet wordt gezaagd. Veel kleinere zagerijen hebben tijdens de eerste Corona golf afgeschaald en hebben nu moeite om op te schalen naar het output niveau van het pre Corona tijdperk.

Houtindexen

Indexen hebben altijd een vertraging in de weergave. De meest recente prijsveranderingen zijn nog niet opgenomen in de huidige indexen. We zien een stijgende lijn in de index weergave maar de recente prijsstijgingen moeten nog worden opgenomen in de index weergave. Vanaf de 2e helft van Q1 2021 zullen de huidige prijsstijgingen zijn verwerkt in de houtindexen.

Marktkennis

We weten allemaal, dankzij de economische wetten, dat verandering in vraag en aanbod onvermijdelijk zijn en dat het prijspeil zich aanpast aan de hoge vraag en beperkte aanbod. De Houtprijzen zijn de afgelopen periode flink gestegen en zullen nog blijven stijgen. Niemand weet hoelang dit zal aanhouden, alle belanghebbende zullen moeten handelen naar de ontstane marktsituatie. Beschikbaarheid is in deze het allerbelangrijkste.

De jarenlange goede en trouwe relatie met al onze leveranciers brengt ons veel en zorgt voor betrouwbare aanvoer maar iedereen in de keten zal de geldende marktprijs moeten betalen om beschikbaarheid te kunnen verkrijgen.

Marktkennis is in deze tijden cruciaal. De Palletcentrale is 51-jaar actief in deze markt en heeft antwoord op al uw vragen. Heeft u vragen over de ontstane marktsituatie en wilt u weten wat het voor u betekent, neem contact met ons op.