Acceptatievoorwaarden A-hout en B-hout

De inname, verwerking en afzet van afvalhout is momenteel zeer moeizaam. Het wegvallen van subsidies heeft de tarieven van de inname van A-hout en B-hout danig doen veranderen.
Aanleveren van A- en B-hout door elkaar is niet langer toegestaan. De acceptatie van A-hout is streng, B-hout of non-wood moet apart aangeleverd worden.

Als A-hout wordt geaccepteerd:

 • Onbewerkt  schoon hout

Als B-hout wordt geaccepteerd:b-hout

 • Geperst hout.
 • Geschilderd of ongeschilderd hout, deuren, kozijnen.
 • Spaanplaat al of niet geplastificeerd.
 • Hard en zachtboard.
 • Gebruikte meubelen zonder bekleding (geen roton of rieten meubelen).
 • Feroo en non-feroo worden in beperkte mate geaccepteerd.

Niet geaccepteerd worden:

 • Verontreining van het hout met andere afvalstoffen zoals: textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier, golfplaat, kunststoffen, glas, spiegels of asbest
 • Grove vezelplaat.
 • Spoorbiels.
 • Rooi- en snoeihout.
 • Geimpregneerd of anderzijds verduurzaamd hout.
 • Chemisch verontreinigd materiaal.
 • Rottend of schimmelend hout.
 • Hout afkomstig van brandschade.

Opkoop overtollige pallets

De Palletcentrale koopt overtollige pallets op. Je oude pallets van A-hout kunnen wij hergebruiken, recyclen of repareren. De non-wood pallets of de plaatpallets zoals wij tussen de ophaal vrachten tegen komen moeten wij uitsorteren en afvoeren als B-hout. Hiervoor zijn wij genoodzaakt een bedrag van €1,00 per pallet in mindering te brengen.

Heb je overtollige pallets vul ons opkoopformulier in.