Ontwikkelingen houtprijs: berichtgeving dalende houtprijs discutabel

Vorige week werden in meerdere media berichten gepubliceerd over de houtprijs. De prijs van hout op de wereldmarkt zou weer flink dalen en het kantelpunt na een periode van extreme stijging zou zijn bereikt. Brancheorganisatie EPV publiceerde vandaag een persbericht waarin deze berichtgeving op zijn minst wordt genuanceerd: “Europees emballage- en pallethout is nog steeds niet in grote hoeveelheden beschikbaar, de prijzen dalen niet, integendeel”.

Berichtgeving dalende houtprijs discutabel

De berichtgeving over de dalende houtprijs is gebaseerd op de Amerikaanse Nasdaq Lumber futures. Deze bereikt een historische hoogtepunt in mei van bijna $ 1700 BDFT. Daarna werd een daling ingezet. Alleen volgens het EPV is het te kort door de bocht om de Amerikaanse Nasdaq Lumber futures te gebruiken om houtmarktverwachtingen in Europa te voorspellen.

De Nederlandse houtverwerkende industrie koopt hout grotendeels in in Europese productiebossen. De CBS Houtprijsindex, die inkoopprijzen van houtsoorten ten behoeve van de emballage- en palletindustrie toont, laat vooralsnog geen enkele prijsdaling zien.

Ontwikkelingen die houtprijs het komende kwartaal beïnvloeden

De volgende ontwikkelingen zijn van invloed op de houtprijsontwikkelingen in Europa en bepalen mede de prijsontwikkeling van hout in het aankomend kwartaal.

Vakantie zagerijen
De komende weken leggen veel zagerijen hun productie stil in verband met de zomervakantie. Minder productie, minder output en dus minder mogelijkheden om juist op te schalen.

Voorraden zagerijen
In normale tijden wordt juist voor de zomervakantie door zagerijen een extra voorraad opgebouwd. Het tegendeel is op dit moment het geval. De voorraden van deze zagerijen zijn zelden zo laag geweest.

Zagerijen volgepland
Omdat de zagerijsector in zijn algemeen een productiecapaciteit heeft die niet toereikend is voor de vraag, kunnen er in het verlengde hiervan maar een beperkt aantal orders worden aangenomen. Ook in het derde kwartaal zullen deze orderboeken vol zitten. De verwachting is niet dat hier een inhaalslag wordt gemaakt.

Transport
Ook transport is op dit moment een serieuze bottleneck. Net als in andere markten is ook in de houtmarkt de beschikbaarheid van transport, of juist het gebrek hieraan, een remmende factor. Tekorten aan zowel vrachtwagens als containers zorgen dat ook de prijzen van transport flink toenemen.

China
China is een nog grotere constante bepaler op de houtmarkt dan de Verenigde Staten. Ook vanuit China is er een aanhoudende grote vraag naar Europees hout. Alleen de transportmogelijkheden remmen deze vraag nog af. Als hier meer ruimte ontstaat zal dit nog meer druk op de houtmarkt leggen.

Sancties EU tegen Wit-Rusland
De Europese Unie wil sancties doorvoeren tegen Wit-Rusland welke van invloed kunnen zijn op de houttoevoer. De Europese Commissie heeft al uitgesproken sancties tegen de houtindustrie uit Wit-Rusland te willen invoeren. Jaarlijks exporteert dit land drie miljoen kubieke meter hout naar de EU.

Houtaanbieders
Houtaanbieders maken een inhaalslag met de prijzen die zij rekenen voor hout. Kwartaalafspraken met inkooporganisaties worden niet nagekomen en maand of zelfs dagprijzen zijn de realiteit.

Bekijk hier het persbericht van de EPV »

Beschikbaarheid klanten Palletcentrale

Als Palletcentrale doen wij er alles aan om de beschikbaarheid van pallets voor onze klanten te waarborgen. Klanten ontvingen recent een verzoek om een forecast van de palletbehoefte aan ons door te geven. Wij richten ons op de beschikbaarheid voor bestaande klanten. Dit vinden wij dusdanig belangrijk dat wij zelfs nieuwe klanten een nee moeten verkopen wanneer zij voor nieuwe en ook gebruikte houten pallets een aanvraag indienen.

Heeft u vragen over de toelevering van uw pallets door de Palletcentrale? Neem dan gerust contact op met uw accountmanager voor meer informatie.

Kunststof als alternatief

Als alternatief op houten pallets bieden wij ook kunststof pallets aan. Met de stijgende houtprijzen worden kunststof pallets voor veel bedrijven een reëel alternatief. Daarnaast is de beschikbaarheid van kunststof pallets op dit moment wel toereikend. Voor zowel bestaande als nieuwe klanten hebben wij een grote voorraad aan kunststof pallets die wij direct uit voorraad kunnen leveren.

Interesse? Neem contact op en wij vertellen u graag meer.

Wij schreven ook een artikel over de houtprijzen in 2022. Lees dit artikel om op de hoogte te zijn van de verwachting met betrekking tot de ontwikkeling van de houtprijs aan het begin van dit jaar.