EUWID / CBS-EPV Houtindex, waar komen deze precies vandaan?

Het grootste bestand deel van de prijs van een pallet is hout, maar waar is deze houtprijs nu eigenlijk op gebaseerd? Om dit nader te onderzoeken zijn wij in het ontstaan van de drie grootste indexen gedoken, namelijk de HPE, de Euwid en de CBS-EPV index. In dit bericht vind je meer informatie over de Euwid en CBS-EPV Houtindex. In ons vorige bericht vind je meer informatie over de HPE Houtindex.

EUWID (Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH) houtindex

De Euwid is een onafhankelijke uitgever in Duitsland en verzamelt sinds 1926 relevante marktinformatie door het uitvoeren van onafhankelijk marktonderzoek. Nationaal- en internationaal nieuws, marktgegevens en analyses worden onderzocht en online en op papier gepresenteerd.

Informatie over 8 verschillende industrieën wordt wekelijks gepubliceerd.

 • Recycling en afvalbeheer
 • pulp en papier
 • hout en hout gebaseerde panelen
 • Verpakkingen
 • Water en Riolering
 • Nieuwe Energie
 • Plastic
 • Meubilair

De EUWID hout – marktprijzen worden in kaart gebracht m.b.v. de volgende productgroepen:

 • Rondhout
 • Timmerhout
 • Bewerkt hout (o.a. Spaanplaat, MDF, OSB ect)

Meer informatie over de houtmarkt en houtprijzen zijn te vinden op de website van de EUWID

De CBS-EPV houtindex

Bij de CBS-EPV index wordt op verzoek van de EPV door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sinds 2006 een vragenlijst verspreid onder verschillende Nederlandse producenten in de emballage- en palletindustrie. Producenten dienen hier verplicht aan deel te nemen. Iedere maand worden de resultaten gepubliceerd. Het programma volgt de zogenaamde Laspeyres index, een algemeen geaccepteerde rekenmethode in de EU. Een groot aantal bedrijven in de branche levert elke maand gegevens aan over de inkoopprijzen van de drie categorieën materiaal die zij veelvuldig gebruiken bij de fabricage van houten pallets en emballage. Het CBS vergelijkt deze prijzen met de prijzen van de voorafgaande maand en berekent de prijsontwikkeling. Deze maandelijkse prijsontwikkeling komt in een indexcijfer.

Het CBS heeft de individuele bedrijfsgegevens over een periode van anderhalf jaar geanalyseerd en geconstateerd dat alle bedrijven, van groot tot klein, dezelfde trend laten zien. Daarom worden alle bedrijven gelijkwaardig meegenomen in de rekenmethodiek.

De drie categorieën materiaal waar de houtprijsindex zich op richt, zijn:

 1. Hout voor pallets

Naast een totaalcijfer een onderverdeling naar:

 • Scandinavisch hout 16×75 mm (KD)
 • Scandinavisch hout 22×100 mm (KD)
 • Oost-Europa/Baltische Staten 17x78x1200 mm (fresh cut)

2. Hout voor exportverpakkingen

 • Boards 22 mm (KD) en
 • 75×100 mm solid wood

3. OSB voor exportverpakkingen

OSB is Oriented Strand Board, een plaat samengesteld uit verschillende lagen houtschilfers.

De Palletcentrale produceert nieuwe houten pallets in de moderne productievestiging in Sas van Gent. De supersnelle palletlijn tezamen met de intelligente interne logistieke processen en optimale kennis van de houtmarkt zorgen ervoor dat de nieuwe pallets tegen de beste tarieven geleverd kunnen worden. Heb je nog vragen over de houtindex of over onze pallets neem dan contact met ons op.