HPE Houtindex, waar komt deze precies vandaan?

Het grootste bestanddeel van de prijs van een pallet is hout, maar waar is deze houtprijs nu eigenlijk op gebaseerd? Om dit nader te onderzoeken zijn wij in het ontstaan van de drie grootste indexen gedoken, namelijk de HPE, de Euwid en de CBS-EPV index. In dit bericht vind je meer informatie over de HPE Houtindex. De komende weken zullen we tevens meer informatie over de andere houtindexen publiceren.

De HPE houtindex

De HPE houtindex wordt aan het einde van ieder kwartaal geanalyseerd. De houtindex is gebaseerd op een representatief aantal HPE leden in Duitsland die voorzien in prijsinformatie en prijsveranderingen. De afzonderlijke indicatoren dekken prijzen en prijsontwikkelingen voor ladingen van het volgende materiaal (Al het materiaal wordt in gelijke mate gewogen in de index):

 • Prijs index: massiefhout voor pallets
  -Naaldhout planken 18 x 80mm lengte gesneden (vers)
  – Naaldhout planken 22 x 100mm lengte gesneden (vers)
  – Naaldhout klossen 80 x 80mm lengte gesneden (vers)
  – Gesneden lengtes 22mm (vers)
  – Gesneden lengtes 18mm (vers)
 • Prijs index: Massiefhout voor houten verpakkingen (kratten en exportverpakkingen)
 • Prijs index: Multiplex voor verpakkingsdoeleinden
 • Prijs index: Spaanplaten voor verpakkingsdoeleinden

De berekening van deze indexen wordt begeleid en gecontroleerd door het Bureau voor de statistiek van het instituut voor Sociale en Economische Wetenschappen van de Universiteit van Bonn.

HPE Houtindexen, uitleg over de opbouw

Hout en houtproducten assortimenten

De prijsindex voor gezaagd hout en hout-gebaseerde producten voor houtenverpakkingsmiddelen en pallets is door de Bundesverband Holzpackmittel – Paletten – Exportverpackung (HPE) e.V. in samenwerking met de Rheinische Friedrich – Wilhelms – Universität, Bonn (Universiteit van Bonn) opgesteld. Het doel van deze prijsindexen is om op een representatieve manier de aankoopprijs ontwikkeling voor gezaagd hout en hout-gebaseerde producten die gebruikt worden in houten verpakkingen, pallets en exportverpakkingen weer te geven. Alle aangesloten leden van de HPE dienen ieder kwartaal schriftelijk een vragenlijst in te vullen. Aan de hand hiervan worden de prijzen van massief houten producten voor pallets en houten verpakkingen, 3 multiplex reeksen en 1 spaan reeks bepaald. Het gezaagde hout en houten producten zijn standaard eenheden gekocht door de leden die de vragenlijst beantwoorden.

Hoeveelheid categorieën

Zowel prijzen van binnenlandse referenties als wel van geïmporteerde referenties worden betrokken in de index. Elke index is gebaseerd op afname categorieën die overeenstemmen met typische ordergroottes binnen de sector. Dit zijn echter geen productieprijs indexen.

Berekening

Voor elk van de 4 categorieën ( Massiefhout voor pallets, Massiefhout voor houten verpakkingen, Multiplex voor verpakkingsdoeleinden, Spaanplaten voor verpakkingsdoeleinden) wordt de index als volgt vastgesteld:

Prijsindex = ( rekenkundig gemiddelde van de prijzen tijdens het kwartaal onder de geënquêteerde bedrijven) / ( rekenkundig gemiddelde van de prijzen voor het basis kwartaal (Q1 2005))

Het rekenkundig gemiddelde wordt berekend door alle prijzen (gewogen door de geleverde hoeveelheden) te delen door de totale som van alle hoeveelheden.
Houtprijzen worden gekoppeld aan de resultaten van het voorgaande kwartaal ten einde een gelijkwaardig resultaat te krijgen.
Een representatief aantal HPE leden neemt deel aan het onderzoek/ de vragenlijst. Zij kopen voorraden van zowel nationale als internationale zagerijen.

Bronvermelding: HPE Holzpreisindex