Houtprijzen 2024; Onze verwachtingen voor dit jaar

De HPE houtindex is sinds halverwege 2022 aan het zakken. Vanaf eind 2022 zagen we deze daling echter afvlakken en in 2023 is de index weer licht gestegen!

De verwachte daling heeft dus wel degelijk plaats gevonden, maar is van een korte duur geweest. Enorme prijsstijgingen van energie, goederen, arbeid, transport, rentetarieven, verzekeringen en dienstverleningen in het algemeen heeft zijn invloed niet gemist op de prijsvorming van alle houtproducten.

De verwachting voor 2024 is dan ook dat de houtprijs niet meer zal dalen, eerder nog wat stijgen. De Palletcentrale houdt u in ieder geval op de hoogte van de ontwikkelingen van de houtprijs.

 

Herstel van de economie na de coronacrisis

De toename van de afzetprijzen van de industrie is ongekend groot. De industriële prijzen stegen al flink na het snelle herstel van de economie na de coronacrisis en daar kwam de oorlog in Oekraïne bovenop. De ongekend hoge toename van de industriële afzetprijzen worden vanaf eind 2022 doorgevoerd in alle bedrijfssectoren.

Europese zagerijen zijn genoodzaakt bovengenoemde prijsstijgingen door te voeren. Dit zien wij op dit moment terug in de prijsvorming van het hout.

Hout is een bijzonder mooie en circulaire grondstof, zeer duurzaam. De interesse in hout als duurzame grondstof is enorm toegenomen o.a. in de bouw sector. Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van hout om te bouwen. Het beste en mooiste scherpkantige hout wordt door de zagerijen voor de bouw- en DIY sector gezaagd. Uit de zijkanten van de ronde stammen wordt het verpakking hout gezaagd. De buitenkant van de stammen.

De vraag naar Biomassa brandstof o.a. in de vorm van pellets is sinds de energie crisis fors toegenomen. Hierdoor is ook de vraag naar hout toegenomen.

 

Toename beschikbaarheid hout 2022

De beschikbaarheid van hout nam in 2022 weer iets toe in Nederland. Voor de houtstromen uit Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne,  waarvan bijvoorbeeld alleen Duitsland al voor 25% afhankelijk was, werden alternatieven gevonden in andere regio’s.

Zagerijen hebben hun productie weer weten op te bouwen, nadat het COVID-19 virus hier een negatieve invloed op had in de voorgaande jaren. Deze achterstand lijkt enigszins weggewerkt.

Zagerijen kopen wel duurder in. Niet alleen is het rondhout duurder, maar ook arbeid en gas. De zagerijen hebben nóg geen extreme prijsverhogingen doorgevoerd. Dit is een onzekere situatie die van invloed kan zijn op de houtprijs.

Richting de zomer moeten veel Nederlandse bedrijven hun houtvoorraad goed op orde brengen, hetzij tegen dure inkoopprijzen. Want in deze periode van het jaar vermindert of stopt de productie van veel zagerijen in landen waarvandaan wordt geïmporteerd. Het zomerreces wordt door hen gebruikt voor vakantie en onderhoud van materieel.

Houtprijzen in 2024, Oorlog tussen Oekraïne en Rusland, eerdere exportsancties en transport

De stijging van de houtprijzen is begin 2022 doorgezet. In 2021 steeg de houtprijs harder dan ooit tevoren, eind 2021 stagneerde de prijs enigszins. Maar in 2022 stegen de toch al hoge houtprijzen verder, veroorzaak door sancties van de Russische overheid op houtexport per 1 januari en de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, waar ook Belarus (Wit Rusland) bij betrokken is, die uitbrak in februari.

Schaarste aan hout sinds 2021

Hout was al schaars in Europa. Door het covid-19 virus en de maatregelen die de overheden troffen om dit virus tegen te gaan heeft veel houtproductie stil gelegen. Dit terwijl de vraag juist toenam, met name de particuliere vraag. Ook de toenemende vraag uit de Verenigde Staten en China, dreef de prijs in 2021 omhoog.

Ondanks een kleine verbetering in de beschikbaarheid eind 2021, bleef deze schaarste begin 2022 nog steeds bestaan en was er nog onvoldoende balans tussen vraag en aanbod.

Sinds januari 2022 exportbeperkingen ingevoerd door Rusland

Veel hout dat in Europa wordt gebruikt komt uit Rusland. Per 1 januari 2022 stelde Rusland exportbeperkingen in waardoor de Europese import van Russisch hout en daarmee de beschikbaarheid beperkt werd. Rusland verhoogde de exportbelasting extreem, tot wel 80%. Daarnaast werden 29 van de 30 grensovergangen gesloten voor de export van hout. Deze ontwikkeling had al impact op de houtprijs in Europa en Nederland.

Oorlog tussen Oekraïne en Rusland: leveringen Oekraïne komen langzaam op gang

De oorlog die is uitgebroken tussen Oekraïne en Rusland heeft ook een ernstige invloed op de houtprijzen. Een groot pakket aan sancties dat door de EU, de Verenigde Staten, Canada en andere landen is opgelegd aan Rusland en Belarus heeft het handelsverkeer en daarmee de houtimport uit deze landen tot stilval gebracht. De oorlogssituatie zorgde er ook voor dat ook uit Oekraïne geen hout meer geïmporteerd kan worden. De EPV (Nederlandse Emballage en Palletindustrievereniging) en de VVNH (Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen) bevestigen dit. Na een aantal maanden is houtinvoer uit Oekraïne wel weer deels mogelijk.

Druk op transport

Ook de transportprijzen blijven doorstijgen, wat weer invloed heeft op de houtprijs. Een gebrek aan beschikbare chauffeurs en vrachtwagens was er al. Maar de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zorgt voor een nog groter tekort. Rusland importeerde tot voor kort veel goederen. Russische chauffeurs namen onderweg naar Nederland een vracht hout mee, om leegrijden te voorkomen. Dit gebeurt niet meer. Veel Oost-Europese chauffeurs komen uit Oekraïne of Belarus. Deze chauffeurs zijn niet meer inzetbaar omdat ze worden opgeroepen voor hun nationale leger.