Schaarste op houtmarkt blijft aanhouden

In 2020 bleek binnen de Europese houtmarkt al onvoldoende aanbod te zijn voor de enorme vraag. De hout schaarste en hierdoor stijgende houtprijzen hebben zich onverminderd voortgezet. Er wordt door professionals uit het vakgebied zelfs gesproken over dagprijzen. Als we de marktberichten volgen is het niet alleen hout/ pallets maar ook plastic/ polymer packaging, papier/karton en staal dat enorm in prijs stijgt. Aan de inkoop kant is “Secure of Supply” prioriteit nummer 1 op dit moment. Goed inspelen op de ontwikkelingen in de markt en samenwerken met betrouwbare partners zijn “key” in 2021. Er zijn duidelijke oorzaken aan te wijzen voor de prijsstijgingen die de gehele markt raken en beïnvloeden.

Factoren die het aanbod en de prijs ontwikkeling van hout beïnvloeden:

In 2020 was de houtmarkt al turbulent en was er een flinke stijging te zien in de vraag naar hout. Productiecapaciteit van hout werd wel opgeschaald maar kon de stijgende vraag bij lange na niet bijbenen. De voorraden bij houtzagerijen zijn door heel Europa extreem laag. Een stijgende trend in de toepassing van hout kent de markt al langer. Het is een duurzame en milieuvriendelijke grondstof. Hout is recyclebaar en past goed binnen een groene en circulaire economie.

Flinke stijging van Overzeese vraag

De overzeese vraag blijft groot. Vanuit De Verenigde Staten en China, maar ook uit het Verenigd Koninkrijk en Noord Afrika is er een enorme vraag naar Europees hout.

Zoals hierboven beschreven spelen stimulansen uit de  Amerikaanse overheid mee. Maar ook het sluiten van vele Canadese zagerijen door toedoen van kaprestricties zijn van invloed. Kaprestricties in Canada vloeien voort uit het werk van de Mountain Pine Beetle. Dergelijke kaprestricties kunnen wij de komende jaren in Europa ook op ons bord verwachten.
De importheffing van hout uit Canada naar de Verenigde Staten maakt dit nog . De Verenigde Staten kopen enorme hoeveelheden rondhout in Europa vanwege deze importheffingen. Europees rondhout is qua prijs aantrekkelijk voor de Verenigde Staten.
China koopt van oudsher al veel rondhout in Europa. De in Europa aanwezige lege containers, die terug moeten naar China, worden beladen met laagwaardige grondstoffen. Veel rondhout.

Covid-19

De krapte op de houtmarkt die in 2020 is ontstaan kan verklaard worden door meerdere ontwikkelingen. Natuurlijk speelt de opkomst van Covid-19, oftewel Corona, een grote rol. De lockdowns zorgden ervoor dat thuiszittende mensen in en rondom het huis aan de slag gingen. De particuliere vraag steeg enorm. De Amerikaanse overheid probeerde ondertussen de economie te stimuleren, en met name door een stimulans van de huizenbouw steeg hierdoor de vraag naar Europees hout.  Anderzijds heeft Covid-19 een negatieve invloed op de productiecapaciteit. Ziekte door toedoen van het virus, maar ook quarantaineregels en lockdowns zorgden voor nog minder productie en dus ook vermindering van het houtaanbod.

Omgevingsinvloeden

In Europa wordt gewerkt aan herstel van bossen. Dit is vooral noodzakelijk door kaalslag als gevolg van de boomschorskever. Het herstel van bossen is belangrijk, maar betekent minder kap.

Economische en pandemische invloeden daar gelaten, speelt het seizoen ook nog een rol. De winter begon nat en mild. Dit resulteerde in een verlate start van de winterkap. Voor de voorjaarskap zijn vanaf midden maart beperkingen opgelegd in de kap van rondhout.

Door het natte najaar en de temperaturen in de winter is er minder calamiteitenhout beschikbaar.

Transport

De druk op de houtmarkt ziet men ook terug wanneer het aankomt op het houttransport. Beschikbaarheid is hier een probleem en dit leidt evengoed tot prijsstijgingen. Maar ook internationale prijsverhogingen en de beschikbaarheid van containers zijn invloeden die voor gebrek aan transportmiddelen zorgen.

Prijsniveau Nederland en België onderkant Europese houtmarkt

De prijzen in Nederland en België liggen aan de onderkant van de prijzen op de Europese houtmarkt. Dit is vooralsnog in het voordeel van de eindgebruiker. Maar kan nu wel resulteren in forsere prijscorrecties. Ook de consument moet gaan rekenen op een flinke verhoging in de prijs die voor hout betaald wordt.

grafiek houtprijzen HPE

De prijsontwikkeling van gezaagd hout en houtproducten  voor houten verpakkingen gepubliceerd door het Duitse HPE in samenwerkingen met de Bonn University.

Wat kunt u verwachten?

De houtmarkt is al langere tijd onrustig en prijsstijgingen duren voort. Wat gaat de beschikbaarheid van hout en daarmee ook de houtprijs doen in 2021?

Een vraag die de Palletcentrale Groep uiteraard ook heeft gesteld. Een duidelijk antwoord komt er nog niet. De houtmarkt laat nog geen enkel zicht zien op een betere beschikbaarheid dit betekent dat de houtprijs nog blijft doorstijgen.

Hoewel wij momenteel nog in een lockdown verkeren is de verwachting dat vanaf het 3e kwartaal 2021 de economie weer gaat groeien.  Op dit moment houden de achterstanden op de hout markt aan.  Dit geldt overigens voor de meeste grondstof markten. Het is te hopen dat deze achterstanden voor het 3e kwartaal 2021 worden ingehaald. Bij een afname van maatregelen rondom het Covid-19 virus zal de vraag vanuit de consument ook weer stijgen. Enige onzekerheid is er over mogelijke extra  economische gevolgen door aanhouding van Covid-19. Deze lijken nog niet aanstaande, maar een terugslag kan niet geheel worden uitgesloten. De turbulente ontwikkelingen op de grondstofmarkten in zijn algemeenheid en in dit geval de houtmarkt in het bijzonder leidt tot een logische verschuiving naar gebruikte pallets, daar waar nieuwe pallets niet meer voor handen zijn of nieuwe pallets te duur worden stijgt de vraag naar gebruikte pallets. Het aanbod blijft gelijk en de vraag stijgt; dit betekent dat ook hier de prijzen zullen stijgen. Deze economische tendens is al een aantal weken zichtbaar met fors stijgende prijzen, ook op de gebruikte palletmarkt. Ook hier geldt “Secure of Supply” als prioriteit nummer 1. Het al oude “Beter duur dan niet te koop” geldt ook nu weer.

Als Palletcentrale spelen wij in op de marktontwikkelingen. Hieronder valt natuurlijk het opbouwen van voorraden, om onze klanten beschikbaarheid van pallets te kunnen blijven garanderen. Een groot en betrouwbaar netwerk van leveranciers stelt ons in staat om dit te doen. Goede partnerschappen zijn hierbij van belang. Dit geldt ook richting onze klanten. Wij gaan gesprekken aan over beschikbaarheid en prijs om samen de krapte op de houtmarkt onder controle te kunnen houden. Er komen ook weer andere tijden. Alleen weet niemand wanneer precies. Tot die tijd kunnen wij onder veranderende omstandigheden beschikbaarheid bieden. “Leuker kunnen we het niet maken, beschikbaar wel”.

Wij schreven een nieuw bericht over de houtprijs 2022. Lees dit stuk om ook voor dit jaar meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de houtprijs.